Skip to content

Liza’s Distans Healing till Djur

 

 

DET FANTASTISK MED DISTANS HEALINGENERGIN ÄR ATT DEN ÄR LIKA EFFEKTIVT OAVSETT OM DITT DJUR ÄR I SAMMA RUM SOM UTÖVAREN ELLER PÅ ANDRA SIDAN STAN ELLER PÅ ANDRA SIDAN JORDKLOTET.

Hur fungerar och arbetar distanshealing?

Forskare runt om i världen återupptäcker nu vad mystiker och schamaner i de gamla traditionerna vetat och arbetat med i årtusenden: Vi är inte separerade från varandra – vi är alla “ihopkopplade och anslutna” till det universella kollektiva medvetandet.
 
Ett sätt för dig att närma dig detta och kunna förstå och acceptera, är att du väljer se att vi människor, är en enhet. Då behöver inte healingenergin “resa” någonstans, eftersom universum ingår i allt och är allt.
I början av 1980-talet gjorde en grupp forskare vid universitetet i Paris under ledning av Alain Aspect en av de viktigaste upptäckterna i modern vetenskap.
De fann att subatomära partiklar kan kommunicera med varandra direkt – oavsett hur långt ifrån varandra de är.
 
Det spelar ingen roll om de är miljoner mil ifrån varandra och utspridd över universum!
Detta är möjligt, säger kvantfysiken David Bohm, eftersom tid och rum inte är verkliga – de är bara bekväma begrepp som vi använder eftersom de stödjer och hjälper oss att definiera vår verklighet.
 
Ingenting begränsar energi från att resa omedelbart från där du just nu är till nästa galax! Subatomära partiklar är inte “separerade enskilda enheter”, de är förlängningar av samma grundläggande “något”, och allt och alla i universum är djupt och oändligt sammankopplade …

Vad betyder då allt detta för healingen och särskilt distans healing?

Eftersom tid och rum inte är ett hinder för upplevelse, förståelse och överföring av energi, så känner utövaren av distanshealingen in sin klients energi på avstånd. Han eller hon använder då särskilda tekniker för att vitalisera, stärka och förändra hela klientens energisystemet till ett tillstånd av mer och bättre hälsa och välbefinnande.
 
Distanshealing påverkar och stärker alla delar av dig; din fysiska kropp, mentala, emotionella och andliga. Naturligtvis är det bästa sättet att förstå detta fenomen att uppleva det själv.

FÖRDELAR MED DISTANSHEALING FÖR DJUR:

* SPARAR TID OCH MILJÖ GENOM ATT DU INTE BEHÖVER RESA MED DITT DJUR & UTSÄTTA DEN FÖR ONÖDIG STRESS.
* DU KAN STANNA HEMMA.
* DITT DJUR KÄNNER SIG MER BEKVÄM OCH AVSLAPPNAD HEMMA HOS DIG, & DÅ KOMMER DJURET ATT VARA MER MOTTAGLIG FÖR DEN HELANDE ENERGIN.
* DITT DJUR OCH JAG BEHÖVER INTE VARA I SAMMA STAD FÖR ATT DU SKA KUNNA TA EMOT ETT HELANDE, DET KAN SKE VAR SOM HELST PÅ PLANETEN!’

Vill du att ditt djur ska få en healing behandling med mig? klicka då på Boka Nu

Förberedelser:

Lämna ditt djur i sin vanliga miljö och håll den under uppsikt utan att störa.

Vad kan hända?

Allt från ingenting till massor av händelser och känslor.

Bygg inte upp för stora förväntningar då många kunder ser inte att något speciellt händer under behandlingen gång.

Klienter har berättat om att deras djur söker sig till dom.

Vissa visar en känsla av harmoni & trygghet.

En del djur somnar in snabbt för att vakna mycket pigga & glada efter distans healingen.

Många blir extremt kärleksfulla och väldigt lugna.

Andras djurs olika rädslor försvinner och dom blir mycket tryggare indevider.