Fem sätt att lindra ångest och oro.

Jag vet att många av er känner er låga, trötta, oroliga och rastlösa. Det är naturligt att känna dessa känslor i perioder av ökad stress som tar ut sin rätt på kroppen som oroliga tankar, sömnlösa nätter och en känsla av att vara väldigt ensam.   Har men en empatisk sida så blir det en […]

More