Är tv medium bättre än andra medium?

Är tv medium bättre än andra medium? Är någon som har varit synlig i media bättre på sitt arbete än någon som inte är det?   Denna fråga fick jag nyligen ställd av en kund till mig som hade talat med ett ”känt” medium.   Denna kund hade haft så höga förhoppningar att bara genom […]

More